ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็ก้ล็กบ้านสำเภาลูน

711

1.ประกาศประกวดราคาจ้าง

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)