ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนโครงการก่อสร้างสนามกีฬา โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561

683

1.เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬา

2.ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้าสนามกีฬา

3.เอกสารประกวดราคาจ้างสนามกีฬา