ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิค(E-auction) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.

414

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิค(E-) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.

1.ประกาศ(E-auction)