ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน โครงการ เสริมสร้างถนนดิน ซอยสวนนายประสงค์ ไปสวนนางคนธ์ บ้านสวาท หมู่ที่ 4

676

1.ประกาศเปิดเผยราคากลาง