ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน โครงการ เสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก ซ.นายใบ ไปนานายจำเนียร บ้านสวาท หมู่ที่ 4

442

1.ประกาศเปิดเผยราคากลาง