ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านแกรง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายอดิศักดิ์ ไปบ้านสวาท

389

1.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง