ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม -ธันวาคม 2559)

575

1.ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม -ธันวาคม 2559)