ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

250