ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านตาปัน หมู่ที่ ๒ เชื่อมติดต่อบ้านอำปึล ตำบลสะเดา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

142