ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน เรื่องราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านตาปัน ซอยข้างบ้านนายบิน กุลสอน หมู่ที่ 2 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

68