ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)องค์การบริหารส่วนตำบนสำเภาลูน ประจำปี พ.ศ.2565

261