ประกาศ อบต.สำเภาลูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไทยเดิมน้อย (หน้าโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน) หมู่ที่ 7 – บ้านตาวัง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

138