ประกาศ อบต.สำเภาลูน เรื่องกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสทรรถนะฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

79