ประกาศ อบต.สำเภาลูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) (ครั้งที่ 1)

59