องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตอันเกิดจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย

396

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตอันเกิดจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย