องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน

%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20id%3D%22c37-lp-534231%22%20style%3D%22width%3A%201000px%3B%22%20class%3D%22c37-lp%20c37-step%20ui-sortable%20ui-droppable%22%3E%0A%20%20%20%20%3Csection%20class%3D%22c37-section%20ui-sortable%20ui-droppable%22%20id%3D%22c37-section-441670%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22c37-row%20d-flex%20flex-row%22%20id%3D%22c37-row-823762%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22c37-col-md-12%20c37-col-sm-12%20c37-col-12%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20id%3D%22c37-box-153147%22%20class%3D%22c37-box%20flex-column%20d-flex%20flex-column%20ui-sortable%20ui-droppable%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20data-original%3D%22false%22%20data-c37-type%3D%22image%22%20class%3D%22c37-lp-element%20c37-item-element%20ui-draggable-handle%22%20id%3D%22c37-image-362612%22%3E%0A%20%20%20%20%3Cimg%20class%3D%22c37-child%20c37-left%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fsampaoloon.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Frr.10.jpg%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22c37-row%20d-flex%20flex-row%22%20id%3D%22c37-row-249006%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22c37-col-md-12%20c37-col-sm-12%20c37-col-12%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20id%3D%22c37-box-485631%22%20class%3D%22c37-box%20d-flex%20ui-sortable%20ui-droppable%20justify-content-center%20flex-row%22%3E%0A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%0A%3Cdiv%20data-c37-type%3D%22button%22%20class%3D%22c37-lp-element%20c37-item-element%20ui-draggable-handle%22%20id%3D%22c37-button-42443%22%20data-original%3D%22false%22%3E%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cbutton%20data-role%3D%22submit%22%20class%3D%22%20c37-child%20button%20c37-button-primary%20c37-button-glow%20%20c37-button-normal%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%0A%20%20%20%20%3C%2Fbutton%3E%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv%20data-c37-type%3D%22button%22%20class%3D%22c37-lp-element%20c37-item-element%20ui-draggable-handle%22%20id%3D%22c37-button-445136%22%20data-original%3D%22false%22%3E%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Cbutton%20data-role%3D%22submit%22%20class%3D%22%20c37-child%20button%20c37-button-primary%20c37-button-glow%20%20c37-button-normal%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%0A%20%20%20%20%3C%2Fbutton%3E%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%0A%20%20%20%20%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E%0A%3C%2Fsection%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20