งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สำเภาลูน ดำเนินการจัดทำเอกสารทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประเทศไทย ในรอบที่ 3 ณ บ้านตาปัน หมู่ที่ 2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 54 หลังคาเรือน

47