เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ซอยหลังโรงเรียนมัธยม ศรีสำเภาลูน บ้านไทยเดิม หมู่ที่ 3

599