เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน ซอยข้างบ้านนายทองดี (ต่อยอด) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8

647

– ดาวโหลดที่นี่