โครงการตามพระราชดำริปลูกต้นไม้สองข้างทาง

481

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนสองข้างทาง” ณ บริเวณถนนสองข้างทางระหว่างเส้นทางบ้านสำเภาลูนไปบ้านตาปัน โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานสนองตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในพื้นที่ และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางให้สวยงาม รวมทั้งเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ทำให้เกิดร่มเงา และทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ท้องถิ่น