MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

31

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูนดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ในระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2567 โดยได้ดำเนนการจัดงาน MOI Waste Bank Week ในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2567 ซึ่งมีกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ คือ การรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน การสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประเภทของขยะรีไซเคิลที่สามารถรับซื้อและขายได้ เป็นต้น”